گالری عکس عروسک کیتی

گالری عکس عروسک کیتی

هلو کیتی ( Hello Kitty) با نام کامل کیتی وایت ( Kitty White) عروسک کیتی یک شخصیت تخیلی ساخته شرکت ژاپنی «سانیرو» است که توسط یاکو شیمیزو و در قالب یک گربهٔ بابتیل ژاپنی طراحی شده‌است. اولین حضور هلو کیتی بر روی یک کیف پول بود که در ژاپن از سال ۱۹۷۴ و در آمریکا […]

گالری عکس عروسک دارا و سارا

گالری عکس عروسک دارا و سارا

خ‍‍ال‍ق‌ ‌اول‍ی‍ه‌ د‌ار‌ا و س‍‍ار‌ا در کتاب درسی، دک‍ت‍ر ˈس‍ل‍ی‍م‌ ن‍ی‍س‍‍ار‌یˈ ‌اس‍ت‍‍اد زب‍‍ان‍ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ و عضو گروه تهیه و تالیف کتاب وزارت آموزش و پرورش ‌اس‍ت‌. ‌از ن‍ظر ل‍‍غ‍و‌ی‌ د‌ار‌ا ب‍ه‌ م‍‍ع‍ن‍‍ی‌ م‍‍ال‍د‌ار و ث‍روت‍م‍ن‍د ‌اس‍ت‌ و س‍‍ار‌ا ن‍ی‍ز ب‍ه‌ م‍‍ع‍ن‍‍ی‌ زب‍ده‌ و خ‍‍ال‍ص‌ ک‍ه‌ ب‍ر گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌از ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ ب‍ود. ان‍ت‍خ‍‍اب‌ ‌ای‍ن‌ دو ن‍‍ام‌ ب‍ه‌ […]

گالری عکس عروسک باربی

گالری عکس عروسک باربی

کمپانی متل در سال ۱۹۴۵ توسط زوج هندلرومت در ایالت کالیفرنیای جنوبی آمریکا تاسیس شد این شرکت، ابتدا قاب عکس تولید می کرد و سپس به ساخت مبلمان خانه و در نهایت به تولید اسباب بازی روی آورد. در ۱۹۵۹ به دلیل علاقه دختر هندلر به عروسک های کاغذی، طرح ساخت عروسک را دنبال کردند […]