گالری عکس گاو

گالری عکس گاو

گاو پستانداری علفخوار است و معده‌اش مانند دیگر نشخوارکنندگان چهار قسمتی است و شامل شکمبه (سیرابی )، نگاری،هزارلا و شیردان می‌باشد. یک گاو در حالی که با خشنودی علف می​جود، ممکن است بی​غم و دردترین موجود روی زمین به نظر برسد ولی پشت این چشم​های بزرگ افکار، نگرانی​ها، تمایلات و غم​های زیادی موج می​زنند. گاوها […]