گالری عکس کرکس

گالری عکس کرکس

کرکس یا لاشخور پرندگانی هستند که بیشتر از مردار تغذیه می‌کنند. این پرنده یا پرنده های هم خانواده با آن را در فارسی مرغ مردارخوار، دژکاک، دال و لشخور نیز نامیده‌اند. کرکس ها در همه قاره ها یافت می شوند به جز در اقیانوسیه و جنوبگان. از ویژگی های کرکس ها سر بی پر و […]