کاکتوس، گل خاردار

کاکتوس، گل خاردار

کاکتوس گیاه سرسختی است و در صورتی که شرایط نگه داری ای، متناسب با این گیاه ایجاد کنیم شاهد رشد سریع و بی دردسر آنها هستیم. شرایط نگه داری این گیاه بدین شرح است: گلدان: در ابتدا، گلدانی برای کاکتوس انتخاب کنید. معمولا زمانی که کاکتوسی را میخرید، مدت زیادی از رشد آن در گلدان […]