گالری عکس بوته لبو

گالری عکس بوته لبو

چغندر گیاهی دوساله است و برای گل دهی به یک دوره سرما با دمای ۴ تا ۱۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ هفته نیاز دارد. چغندر لبویی را برای استفاده از ریشه آن کشت می کنند. رنگ قرمز چغندر مربوط به بتاسیانین می باشد که ترکیبی حاوی نیتروژن است و خصوصیات شیمیایی آن شبیه […]