گالری عکس سریال وارثان

گالری عکس سریال وارثان

وارثان داستان عشق و دوستی میان دانش آموزان دبیرستانی است…البته دبیرستانی که مختص خانواده های ثروتمند و مرفه جامعه کره جنوبی است! کیم تان (لی مین هو) پسری پولدار است که در خارج از کره زندگی می کند. پارک شین های در نقش چا ایون سانگ، دختری است که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارد و مادرش لال […]