گالری عکس قورباغه

گالری عکس قورباغه

قورباغه ها به طور کلی گیاه خوار نیستند و گوشت هم میخورند. قورباغه ها حشرات ، حلزون ها ، عنکبوت ، کرم و حتی ماهی های کوچک را هم میخورند حتی برخی از قورباغه های بزرگ تر نیز موش هم میخورند! یکی از حقایق جالب در مورد قورباغه ها این است که آن ها دندان […]