گالری عکس درخت سرو و کاج

گالری عکس درخت سرو و کاج

درخت سرو درخت سرو از دیر باز علامت و نشانه ایران باستان بوده و در قالی‌ها، فرش‌ها و سایر هنرهای ایران نقش سرو بسیار دیده می‌شود. سرو نماد ملت ایران است، چنان که جبر زمانه سر او را خم کرده، اما در مقابل انیران کمر خم نکرده و استوار است. باین درخت بهعنوان یک درخت همیشه سرسبز […]