گالری عکس گل رز صورتی

گالری عکس گل رز صورتی

رز صورتی: عشق، قدردانی و سپاسگزاری صورتی نماد وقار، متانت، آراستگی و شیدایی می باشد. صورتی تیره معمولا از قدیم نماد قدردانی و سپاسگزاری بوده است. صورتی روشن نماد نجابت و ملایمت آغشته با تحسین و تمجید است.صورتی روشن را می توان برای ابراز همدردی استفاده کرد.