مرغ دریا خبر از یک شب دریایی داشت

مرغ دریا خبر از یک شب دریایی داشت

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی مارا به رخ ما بکشد تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت دل تنگش سر گل چیدن از این باغ نداشت قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت […]

گالری عکس مرغ دریایی

گالری عکس مرغ دریایی

این پرندگان پر بال و پر غول پیکر با بال هایی به طول ۱۱ فوت (۳٫۴ متر)، دارای بلندترین بال هستند که بسیار شبیه بال هواپیماست! از میان حدود ۲۴ گونه مختلف، مرغ دریایی سرگردان، بزرگترین آنها به شمار می آید. مرغ های دریایی از طول بال های قوی و نیرومند خود برای سوار شدن […]