گالری عکس گربه

گالری عکس گربه

گربه حیوانی شیرین و دوست داشتنی ایت، در بررسی گربه به اطلاعاتی دست مییابیم که ما به ترتیب زیر آنها را دسته بندی کرده ایم: ۱- گربه حیوانی عموما مستبد، خود پسند، راحت طلب، فضول، مغرور، زود آشنا و نمک نشناس توصیف می شود. ۲- این حیوان مرموز و اسرار آمیز علی رغم بی صفتی […]