عکس های منتخب حشرات

عکس های منتخب حشرات

حشره ها دسته ای از بی‌مهرگان هستند که بزرگ‌ترین گروه بندپایان را تشکی میدهند. بندپایان حیواناتی هستند که دارای یک اسکلت خارجی بوده و اعضای آن‌ها به‌هم‌پیوسته‌اند. حشرات شش پا دارند و بیشتر آن‌ها دارای بال هستند. بدن یک حشره از ۳ قسمت تشکیل می‌شود: سر، سینه و شکم.