گالری عکس طوطی

گالری عکس طوطی

خانواده طوطی ها حدودا شامل ۳۳۰ گونه متفاوت است. طوطی ها و پاراکیت ها از باهوشترین پرندگان می باشند.هرچی بیشتر براشون وقت بزارید با شما مهربانتر می شوند و اگر شما نیازهای آن ها را بدانید و از آن ها به خوبی مراقبت کنبد بسیار با شما صمیمی می شوند.مراقبت مناسب و تغذیه امری بسیار […]