گالری عکس سینه سرخ

گالری عکس سینه سرخ

پرنده معروف به سینه سرخ..از خانواده توکا میباشد…پرنده ای کوچک و فربه که در ظاهر بی گردن به نظر میاد…رنگ نارنجی سینه در پرنده نر شدت و گستردگی بیشتری داره…پرنده نابالغ فاقد رنگ نارنجی است…طول بدن پرنده حدود ۱۳ سانتیمتر و..در باغها بیشه ها پرچینها و مناطق با پوشش گیاهی کوتاه زندگی میکنه…در شکاف سخره […]