گالری عکس طاووس

گالری عکس طاووس

طاووس پرنده ای با رنگ ها و پرهای بسیار زیبا و جذاب است.شهرت طاووس بیشتر به خاطر داشتن دم با شکوهی است که جنس نر ،آن را برای جلب ماده ها و جفت یابی باز کرده و به نمایش می گذارد . طاووس ها از رده ماکیان و متعلق به خانواده قرقاول ها هستند آنها […]