گالری عکس پت و مت

گالری عکس پت و مت

کشور چک و اسلواکی در ۱۹۷۴ انیمیشن طراز «پت و مت» را می‌سازد و تا به حال ۷۵ قسمت از آن پخش شده است. این انیمیشن به دو بازه زمانی حکومت کمونیست‌ها و پس از فروپاشی شوروی تقسیم می‌شود. انیمیشن‌های دوره اول کاملا روح مارکسیستی و کارگری دارند و انیمیشن‌های دوره دوم هم حالت لیبرالی […]