گالری عکس درخت خرمالو

گالری عکس درخت خرمالو

درخت خرمالو از تیره ی آبنوس می باشد و خاستگاه آن به آسای شرقی یعنی چین ، کره و ژاپن باز می گردد. تا ۴ یا ۵ سال پس از کاشت این درخت میوه دهی را آغاز می کند اما محصول تجاری درخت خرمالو پس از ۱۰ سالگی این گیاه قابل دسترس است. درخت خرمالو […]