گالری عکس انبه

گالری عکس انبه

انبه رسيده از نظر طب قديم ايران گرم و خشك و نارس آن سرد و خشك است . انبه نارس توليد كننده بلغم و سودا در بدن مي باشد . ۱)انبه بسيار مقوي بوده و تقويت كننده بدن است . ۲)انبه تقويت كننده قواي جنسي است . ۳)رنگ صورت را درخشان مي كند . ۴)دهان […]