گالری عکس ماشین فراری

گالری عکس ماشین فراری

بدون تردید فراری بزرگ‌ترین سوپر اسپرت‌ساز کل تاریخ صنعت اتومبیل است. شرکتی که به آن اسب سرکش می‌گویند. رنگ قرمزش شهرت جهانی دارد و خودروهایی به مانند یک اثر هنری تلقی می‌شوند. تقریباً ۷۰ سالی از عمرش می‌گذرد. برندی به جای مانده از «انزو فراری» مهندس خبره‌ای که در دستی هم در دنیای رانندگی مسابقات […]

گالری عکس ماشین های زیبا

گالری عکس ماشین های زیبا

گالری عکس ماشین سنگین

گالری عکس ماشین سنگین

گالری عکس ماشین اسپرت

گالری عکس ماشین اسپرت