گالری عکس تزیین خیابان برای نیمه شعبان

گالری عکس تزیین خیابان برای نیمه شعبان

تزیین خیابان: یکی از کارهایی که مردم ایرن در روزهای نزدیک به نیمه شعبان انجام میدهند، آذین بندی خیابان ها و کوچه هاست. آنها خیابانها و کوچه ها را به زیباتربن شکل تزیین میکنند و در شب نیمه شعبان با شیرینی و چای و شربت از شیعیان و منتظران آن امام پذیرایی میکنند.