گالری عکس امام خمینی (ره)

گالری عکس امام خمینی (ره)

رحلت امام خمینی امام خمینى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را که مـى بایــست ابـلاغ کنـد ، گفته بـود و در عمـل نیز تـمام هستیـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـکار گرفته بـود. اینک در آستـانه نیمه خـرداد سـال ۱۳۶۸ خـود را آماده ملاقات عزیزى مى کرد که تمام عمرش را براى جلب رضاى […]

گالری عکس تزیین خیابان برای نیمه شعبان

گالری عکس تزیین خیابان برای نیمه شعبان

تزیین خیابان: یکی از کارهایی که مردم ایرن در روزهای نزدیک به نیمه شعبان انجام میدهند، آذین بندی خیابان ها و کوچه هاست. آنها خیابانها و کوچه ها را به زیباتربن شکل تزیین میکنند و در شب نیمه شعبان با شیرینی و چای و شربت از شیعیان و منتظران آن امام پذیرایی میکنند.