گالری عکس گوسفند

گالری عکس گوسفند

گوسفند پستانداری است که پوشش پشمی بلندی دارد که میتواند این جانور را در برابر سرما محافظت کند . گوسفندان با پاهای مخصوص و پوشش پشمی خود می توانند در کوه ها و تپه ها به راحتی زندگی کنند. گوسفندان گونه های مختلفی دارند که میتوانند به صورت وحشی در مناطق کوهستانی و یا اهلی […]

گالری عکس خرس قطبی

گالری عکس خرس قطبی

خرس قطبی فقط در قطب شمال زندگی می كند و بیشتر عمرش را روی یخهای شناور می گذراند. این حیوان بزرگترین جانور گوشتخوار خشكی و بزرگترین عضو خانواده خرسهاست و با سرمای اقیانوس منجمد شمالی به خوبی سازگار شده است. این حیوان بین ۴ تا ۸ سالگی بالغ و آماده تولید مثل می شود و […]

گالری عکس خرس قهوه ای

گالری عکس خرس قهوه ای

خرس قهوه‌ای حیوانی است بزرگ و تنومند که طول بدن بالغها ممکن است به ۲ متر و وزن آنها به ۴۸۰ کیلوگرم برسد. سر پهن و پوزه کوتاه و گوش نسبتا کوچک و راست و گرد و چشمها نسبتا کوچک و گردن کوتاه و کلفت است. دستها و پاها بلند و کلفت و هرکدام با […]

گالری عکس اسب

گالری عکس اسب

اسب یا آسپ جانوری است چهارپا که به چابکی و نجیب بودن مشهور است. با اینکه اسب حیوان نجیبی است ما در هنگام عصبانیت و خشم به شدت عصبی است و باید از او دوری کرد. اسب از دیر باز در زمینه های مختلف مانند کشاورزی، ترابری و همچنین در هنگام جنگ برای حرکت سریع […]

گالری عکس سگ شپرد آلمانی

گالری عکس سگ شپرد آلمانی

سگ شپرد آلمانی یکی از محبوبترین انواع سگ در آمریکاست. علیت این محبوبیت عواملی به شرح زیر است: او یک سگ  هوشمند است و قابلیت انجام کارهای متفاوت را دارد. از خود گذشتگی و شجاعت او بی نظیر است. او یک سگ شگفت آوره همه کاره است، و در هرچیزی عالی است.  او برای انجام […]