پنگوئن ها، پرندگانی بی پرواز

پنگوئن ها، پرندگانی بی پرواز

پنگوئن ها پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند. اما خیلی خوب شنا می کنند و بیشتر زندگی شان را در دریا می گذرانند. پرها: پنگوئن ها پرهای ضد آب براقی دارند که به خشک نگهداشتن پوستشان کمک می کند. آنها نسبت به بیشتر پرندگان دیگر پرهای بیشتری دارند – حدود ۷۰ پر در اینچ مربع. […]

مرغ ها، حیوانهایی با شخصیت های متفاوت

مرغ ها، حیوانهایی با شخصیت های متفاوت

مرغ‌ها موجودات کنجکاو و بسیار جالبی هستند. آنها قادرند موضوعات ذهنی پیشرفته را بفهمند و از تجربه‌های هم نوعان خود بیاموزند. آنها حتی دارای دانش فرهنگی هستند وآن را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. آنها قادرند به دلایل منطقی خواسته‌های خود را کنترل کنند.  مرغ‌ها روابط علت-معلول را خوب می‌فهمند و می‌توانند وجود چیزی را […]