گالری عکس کوهستان های رویایی

با دیدن این تصاویر و تصاویری که در گالری تصاویر کوهستان سبز یا گالری عکس کوهستان برفی قرار دادیم اگر لحطه ای تأمل کنیم از خود این سوال را میپرسیم که آیا کوهنوردی فقط رسیدن به قله است یا لذت همراهی، همیاری است؟

در جامعه كوهنوردي گاهي كوهنوردان نسبت به برخي ارزشها و شاخصها يا خيلي مبالغه مي كنند يا با بي تفاوتي از كنار آن مي گذرند. شايد درحفظ ارزشها گاهي هنجار شكني مفرط يا در جاي ديگر متوسل به حركت انتحاري مي شويم.

اين نگرش شايد در تمام سطوح اجتماعي و در زندگي روزانه براي همگان وجود داشته باشد ولي در بعضي مواقع از حدود منطقي خارج و به افراط و تفريط تبديل مي شود. مثلا صعود به قله ها براي اكثريت كوهنوردان ارزشي و گاهي مقدس مي باشد و اين در حالي است كه پس از صعود به قله دقايقي بروي آن متوقف و بناچار آنجا را ترك مي كنيم، از طرفي براي رسيدن به قله كه حتي لمس كردن آن گاها دشوار و دست يافتني نيست گاها بعضي از كوهنوردان بدليل خواسته ها و اعتقادات شخصي بروي قله كمپ داير كرده و هفته ها در آنجا منزل مي كنند ودر شگفتم كه همگان (بخصوص كوهنوردان) در توقف طولاني بروي قله ها با طعنه و تمسخر به آن مي نگرند.

قله ها هميشه انسان را با آغوش مهر آميز خود نمي پذيرند. اگر به محيط ورزش حرفه اي وارد شده ايم بايد در مقابل عظمت قله ظرفيت و تواضع و همچنين تاب و تحمل پيامدهاي ناخواسته را داشته باشيم ودر فراز و نشيب اين چالشها بايد در بينش و آموزه هاي خود تجديد نظر كنيم، هميشه نبايد مقاصد و آرمانهاي مقدس خود را بروي قله ها جستجو كرد بلكه براي رسيدن به بلنداي قله بايد با ممارست، صبر و حوصله و بردباري در مسير و همراهي با ديگران را سر لوحه قرار داد و گاها با احترام به عضمت قله و دستورات سرپرستي و نيز شرايط پيش آمده توقف و بازگشت پيروزمندانه را به فال نيك گرفت.همانگونه كه قانون و فرهنگ كوهنوردي صعود يك نفر را به قله به نمايندگي از تيم مي داند به همان اندازه اطاعت از دستورات سرپرست برنامه و بازگشت از مسير قله با شكوه و تواضع منطقي انسان واحترام به قانون طبيعت و كوهنوردي مي باشد.

بدون شك توقف و برگشت در شرايط ويژه براي انسان آزمون و تمرين براي فرصت هاي بعدي مي باشد. براي رسيدن به بلنداي قله تمرين و پا فشاري و تحمل ناملايمات سخت. ولي رسيدن به مقصد نهايي لذت بخش و ستودني است. اما رسيدن به قله نبايد توجيهي براي وقوع حوادث ناگوار و عدم اطاعت ازدستورات سرپرستي ونيز عدم رعايت اخلاقي منجر شود. شايد ما هنوز آمادگي ذهني براي بازگشت از مسير قله را نداشته باشيم.

در طول تاريخ در صعود و رسيدن به بلنداي قله كسانيكه به مقصد نهايي رسيده و تعدادي با بردباري و حسرت قله با احترام به قانون طبيعت راه باز گشت را در پيش گرفته اند. همواره چالش هاي تلخ و شيرين وجود داشته است ولي كسانيكه را بازگشت را در پيش گرفته اند. سلامتي و كرنش درمقابل عضمت قله را ترجيح داده و نام نيكي از خود بجا گذاشته اند. فرصت صعود و رسيدن به قله همواره خواهد بود ولي تجارب گران بها و جانبداري از حقوق حقه خويش در شرايط نادر اتفاق مي افتد. به اميد اينكه با حفظ تمامي ارزشهاي كوهنوردي و ايستادن بر روي قله ها بتوانيم در احترام گذاري به قانون طبيعت و دستورات سرپرستي و مربيان از برنامه ها لذت برده و برنامه ها را بدون حوادث و با خاطرات خوش به پايان برسانيم.

پست های مرتبط

گالری عکس کوهستانهای زیبا
گالری عکس انسان و طبیعت
گالری عکس کوهستان سبز
گالری عکس کوهستان برفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *