کرم ها؛ بی مهرگانی نرم تن

کرم ها گروه بزرگی از بی مهرگان هستند که درون خاک، بدن جانوران، گیاهان و آب ها زندگی می کنند.

اغلب کرم ها زندگی انگلی دارند و تنها تعدادی از آنها به صورت آزاد زندگی می کنند.

کرم ها فاقد اسکلت بوده و بدنی نرم دارند.

انواع کرم:

کرم ها را بر اساس شکل ظاهری اشان به ۳ دسته تقسیم می کنند که عبارتند از:

 1. کرم های پهن
 2. کرم های لوله ای
 3. کرم های حلقوی

ویژگی کرم های پهن کدام اند؟

 • ساده ترین ساختار بدنی را بین انواع کرم ها دارند.
 • بدنی پهن و دستگاه عصبی و گوارشی ساده دارند.
 • یک راه برای ورود و خروج مواد دارند.
 • به جز کرم پهن پلاناریا، اغلب زندگی انگلی دارند.
 • کرم های پهن، نر و ماده دارند.
 • کرم کدو نوعی کرم پهن است.

کرم های لوله ای چه ویژگی هایی دارند؟

 • این نوع از کرم ها بسیار متنوع و فراوان اند.
 • بدنی لوله ای و باریک با پوشش کوتیکولی مقاوم در برابر شیره های گوارشی دارند.
 • دستگاه گوارش آن ها از دهان شروع و به مخرج ختم می شود.
 • برخی زندگی آزاد و برخی زندگی انگلی دارند.
 • کرم های لوله ای انگلی در دستگاه گوارش میزبان به کرم بالغ تبدیل می شوند.
 • کرم های لوله ای در خاک باعث حاصلخیزی خاک می شوند.آسکاریس،
 • کرم قلاب دار و کرمک نمونه هایی از کرم های لوله ای هستند.

ویژگی های کرم های حلقوی:

 • بدنی نرم، ماهیچه ای و حلقه حلقه دارند.
 • درساختار آن ها، دستگاه گوارش، دستگاه عصبی و دستگاه گردش خون دارند و مواد زائد را دفع می کنند.
 • اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق پوست به دست می آورند.
 • اغلب زندگی آزاد دارند.
 • کرم خاکی و زالو نوعی کرم حلقوی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *